Trang cá độ bóng đá tốt nhất Châu Á

V/v thông báo mời chào giá: Mua sắm phim Xquang

trang cá độ bóng đá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm phim Xquang với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
trang cá độ bóng đá .
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:- Họ và tên: Đặng Thị Thanh Ánh – Nghiệp vụ Khoa Dược-TTB-VTYT.- SĐT: 0935 5530355.- Địa chỉ email: [email protected]
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận báo giá trực tiếp hoặc gửi thư tại địa chỉ: Khoa Dược- TTB- VTYT,
trang cá độ bóng đá . Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX.
Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ 08h ngày 22 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 03 tháng 6 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2024.

Tải văn bản đầy đủ: 1. THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ (1).signed.signed

Chia sẻ: Email this to someone