Trang cá độ bóng đá tốt nhất Châu Á

V/v Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế cấp cứu

trang cá độ bóng đá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm
vật tư y tế cấp cứu với nội dung cụ thể như sau:
I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
trang cá độ bóng đá .
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: – Họ và tên: Đỗ Hữu Thành – Trưởng Khoa Dược-TTB-VTYT. – SĐT: 0905 2595 81. – Địa chỉ email: [email protected]
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận báo giá trực tiếp hoặc gửi thư tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB – VTYT,
trang cá độ bóng đá . Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX. Ninh
Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ 14h ngày 25 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h ngày 06 tháng 5 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2024.

Tải văn bản đầy đủ: chào giá mua sắm VTYT Cấp Cứu

Chia sẻ: Email this to someone