Trang cá độ bóng đá tốt nhất Châu Á

Thông tin chung

         trang cá độ bóng đá là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa theo quy định của pháp luật.

         trang cá độ bóng đá có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; dân số – kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

trang cá độ bóng đá

 

– Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

– Số điện thoại: 058. 3672171     – Số Fax: 058. 3672170

– Email: [email protected]

Chia sẻ: Email this to someone