Trang cá độ bóng đá tốt nhất Châu Á

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

trang cá độ bóng đá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dụng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa thiết bị với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: trang cá độ bóng đá .
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

– Họ và tên: KTV. Nguyễn Ngọc Hận

– SĐT: 0258.3672.265 hoặc 0973.401.906

– Địa chỉ email: [email protected]

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá trong 2 cách sau:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB – VTYT, trang cá độ bóng đá TDP Phú thọ 2, P. Ninh Diêm, Tx. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa.

– Nhận qua email: Quý công ty/ nhà cung cấp gửi file excel và bản scan có đóng dấu theo mẫu đính kèm tới email: [email protected].

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 08 tháng 09 năm 2023 đến trước 17h ngày 18 tháng 09 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2023
  2. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu:

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng Đơn vị tính Địa điểm

thực hiện

dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1 Sửa chữa Máy X-quang cố định

Model: TXR-310 – MỸ.

1. Sửa chữa bo điều khiển Cái 1 trang cá độ bóng đá 18/10/2023
2. Sửa chữa bộ thắng từ cho bàn chụp x -quang Bộ 1

tải mẫu tại đây!

2. Yêu cầu báo giá (1)

Chia sẻ: Email this to someone