Trang cá độ bóng đá tốt nhất Châu Á

Tập huấn công tác truyền thông giáo dục sức khỏe

         Chiều ngày 18/5/2023, trang cá độ bóng đá tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho 27 cán bộ y tế phụ trách công tác truyền thông tại các Trạm Y tế.

         Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe là một nhiệm vụ được chú trọng, nhất là trong đại dịch Covid-19, công tác truyền thông luôn triển khai song song với các biện pháp phòng chống dịch, từ đó đóng vai trò rất lớn cho sự thành công của cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.

         Để chủ động triển khai công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại địa phương, sẵn sàng đối phó với các đại dịch khác có thể xảy ra trong tương lai. Tổ truyền thông Trung tâm Y tế đã tập huấn nội dung truyền thông nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi; cụ thể: xác định nguy cơ sức khỏe trên địa bàn, đánh giá mức độ và bản chất nguy cơ, lựa chọn chiến lược truyền thông phù hợp với nguy cơ sức khỏe, truyền thông thay đổi hành vi của người dân. Tại buổi tập huấn, các cán bộ truyền thông đã được thực hành đánh giá nguy cơ sức khỏe tại địa phương và truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm hạn chế nguy cơtrang cá độ bóng đá trang cá độ bóng đá trang cá độ bóng đá

 

Chia sẻ: Email this to someone