Trang cá độ bóng đá tốt nhất Châu Á

GIÁ DỊCH VỤ THEO THÔNG TƯ 39/2018/BYT

stt DVTT TÊN_DỊCH VỤ GIA BAO HIEM  GIA KHONG BH

CHẨN ĐÓN HÌNH ẢNH

1 56003 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch                        96,200 94000
2 56003 Chụp Xquang khớp vai thẳng                        64,200 69000
3 56003 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng                        96,200 94000
4 56003 Chụp Xquang khung chậu thẳng                        64,200 69000
5 56003 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên                        64,200 69000
6 56003 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên                        96,200 94000
7 56003 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch                        96,200 94000
8 56003 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến                        64,200 69000
9 56003 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng                      121,000 119000
10 56003 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn                        64,200 69000
11 56003 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn                        96,200 94000
12 56003 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng                        96,200 94000
13 56003 Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế                      121,000 119000
14 56003 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch                        64,200 69000
15 56003 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch                        64,200 69000
16 56003 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch                        96,200 94000
17 56003 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng                        64,200 69000
18 56003 Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên                      121,000 119000
19 56003 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng                        96,200 94000
20 56003 Chụp Xquang Blondeau                        64,200 69000
21 56003 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch                        96,200 94000
22 56003 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè                        96,200 94000
23 56003 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng                        96,200 94000
24 56003 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2                        96,200 94000
25 56003 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng                        96,200 94000
26 56003 Chụp Xquang hàm chếch một bên                        64,200 69000
27 56003 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên                        96,200 94000
28 56003 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)                        64,200 69000
29 56003 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng                        96,200 94000
30 56003 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze                        64,200 69000
31 56003 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng                        96,200 94000
32 56003 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch                        96,200 94000
33 56003 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch                        96,200 94000
34 56003 Chụp Xquang ngực thẳng                        64,200 69000
35 56003 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên                        64,200 69000
36 56003 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng                        96,200 94000
37 56003 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng                        96,200 94000
38 56003 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng                      220,000 209000
39 56003 Chụp Xquang mỏm trâm                        64,200 69000
40 56003 Chụp Xquang Schuller                        64,200 69000
41 56003 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng                        96,200 94000
42 56003 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng                        96,200 94000
43 56003 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch                        96,200 94000
44 56003 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng                        64,200 69000
45 56003 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng                        96,200 94000
46 56003 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng                        96,200 94000
47 56003 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao                        64,200 69000
48 56003 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến                        64,200 69000
49 56003 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng                        96,200 94000
50 56003 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng                        64,200 69000
51 56003 Chụp Xquang Chausse III                        64,200 69000
52 56003 Chụp Xquang Stenvers                        64,200 69000
53 56003 Chụp Xquang khớp thái dương hàm                        64,200 69000
54 56003 Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing)                        64,200 69000
55 56003 Chụp Xquang răng toàn cảnh                        64,200 69000
56 56003 Chụp Xquang phim cắn (Occlusal)                        64,200 69000
57 56003 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng                        64,200 69000
58 56003 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn                        64,200 69000
59 56003 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng                        64,200 69000
60 56003 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng                        64,200 69000
61 56003 Chụp Xquang Blondeau                        96,200 94000
62 56003 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng                        64,200 69000
63 56003 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên                        64,200 69000
64 56003 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2                        64,200 69000
65 56003 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch                        64,200 69000
66 56003 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng                        64,200 69000
67 56003 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên                        64,200 69000
68 56003 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng                        64,200 69000
69 56003 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn                        64,200 69000
70 56003 Chụp Xquang Hirtz                        64,200 69000
71 56003 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch                        64,200 69000
72 56003 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch                        96,200 94000
73 56003 Siêu âm phần mềm  (một vị trí)                       42,100 49000
74 56003 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng                       42,100 49000
75 56003 Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường 219,000 211000
76 56003 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng  giữa                       42,100 49000
77 56003 Siêu âm thai  (thai, nhau thai, nước ối)                       42,100 49000
78 56003 Siêu âm các khối u phổi ngoại vi                       42,100 49000
79 56003 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu                       42,100 49000
80 56003 Siêu âm tuyến vú hai bên                       42,100 49000
81 56003 Siêu âm các tuyến nước bọt                       42,100 49000
82 56003 Siêu âm tử cung phần phụ                       42,100 49000
83 56003 Siêu âm tuyến giáp                       42,100 49000
84 56003 Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng)                       42,100 49000
85 56003 Siêu âm tim 4D 454,000 446000
86 56003 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng  cuối                       42,100 49000
87 56003 Siêu âm màng phổi                       42,100 49000
88 56003 Siêu âm nhãn cầu                       42,100 49000
89 56003 Siêu âm tim cấp cứu tại giường 219,000 211000
90 56003 Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)                       42,100 49000
91 56003 Siêu âm màng phổi cấp cứu                       42,100 49000
92 56003 Siêu âm màng phổi cấp  cứu                       42,100 49000
93 56003 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt                       42,100 49000
94 56003 Siêu âm hạch vùng  cổ                       42,100 49000
95 56003 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến)                       42,100 49000
96 56003 Siêu âm + đo trục nhãn cầu 74,500 70,600
97 56003 Siêu âm hốc mắt                       42,100 49000
98 56003 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh                        42,100 49000
99 56003 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….)                        42,100 49000
XÉT NGHIỆM, THĂM DÒ CHỨC NĂNG
1 56003 Xentonic 6,300 6,300
2 56003 Định lượng Protein toàn phần [Máu] 21,400 21,400
3 56003 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 21,400 21,400
4 56003 Tìm tế bào Hargraves 64,000 64,000
5 56003 Định lượng Calci toàn phần [Máu] 12,800 12,800
6 56003 Dengue virus NS1Ag test nhanh 129,000 129,000
7 56003 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou 341,000 341,000
8 56003 Định lượng HbA1c [Máu] 100,000 100,000
9 56003 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 38,800 38,800
10 56003 Trichomonas vaginalis soi tươi 41,200 41,200
11 56003 Vi khuẩn nhuộm soi 67,200 67,200
12 56003 Phản ứng CRP 21,400 21,400
13 56003 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) 28,600 28,600
14 56003 Vi nấm soi tươi 41,200 41,200
15 56003 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường 254,000 254,000
16 56003 Định lượng Acid Uric [Máu] 21,400 21,400
17 56003 Urobilinogen 6,300 6,300
18 56003 CRP định lượng 53,600 53,600
19 56003 Định lượng Glucose [Máu] 21,400 21,400
20 56003 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 26,800 26,800
21 56003 Định lượng Creatinin (máu) 21,400 21,400
22 56003 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) 15,200 15,200
23 56003 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) 36,500 36,500
24 56003 Thời gian máu đông 12,500 12,500
25 56003 Định lượng Troponin I [Máu] 75,000 75,000
26 56003 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 21,400 21,400
27 56003 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] 58,900 58,900
28 56003 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] 26,800 26,800
29 56003 Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] 64,300 64,300
30 56003 Định lượng Glucose (dịch não tuỷ) 12,800 12,800
31 56003 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] 37,500 37,500
32 56003 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) 30,800 30,800
33 56003 Định lượng Urê máu [Máu] 21,400 21,400
34 56003 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 21,400 21,400
35 56003 Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] 64,300 64,300
36 56003 HBsAg test nhanh 53,000 53,000
37 56003 Huyết đồ (bằng máy đếm tự động) 68,700 68,700
38 56003 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tự động) 40,000 40,000
39 56003 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 27,300 27,300
40 56003 Muối mật 6,300 6,300
41 56003 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] 28,900 28,900
42 56003 Định lượng Glucose (dịch chọc dò) 12,800 12,800
43 56003 Định lượng Protein (dịch chọc dò) 21,400 21,400
44 56003 Định lượng IgG 64,300 64,300
45 56003 Định lượng IgA 64,300 64,300
46 56003 Định lượng IgM 64,300 64,300
47 56003 Định lượng IgE 64,300 64,300
48 56003 Định lượng Ferritin 80,400 80,400
49 56003 Định lượng sắt huyết thanh 32,100 32,100
50 56003 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 26,800 26,800
51 56003 Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 26,800 26,800
52 56003 Định nhóm máu tại giường 38,800 38,800
53 56003 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu 22,900 22,900
54 56003 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu 20,800 20,800
55 56003 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 38,800 38,800
56 56003 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) 30,800 30,800
57 56003 Định lượng canci ion hóa bằng điện cực chọn lọc [Máu] 16,000 16,000
58 56003 Phản ứng Pandy [dịch] 8,400 8,400
59 56003 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 22,900 22,900
60 56003 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công 55,700 55,700
61 56003 Phản ứng Rivalta [dịch] 8,400 8,400
62 56003 Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] 21,400 21,400
63 56003 Định lượng Cholesterol toàn phần (dịch chọc dò) 26,800 26,800
64 56003 Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] 32,100 32,100
65 56003 Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) 42,900 42,900
66 56003 Helicobacter pylori Ag test nhanh 154,000 154,000
67 56003 Đo lactat trong máu 96,500 96,500
68 56003 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen 67,200 67,200
69 56003 AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang 64,900 64,900
70 56003 Định lượng Clo (dịch não tuỷ) 22,400 22,400
71 56003 Định lượng Albumin (thuỷ dịch) 21,400 21,400
72 56003 Định lượng Creatinin (dịch) 21,400 21,400
73 56003 Máu lắng (bằng máy tự động) 34,300 34,300
74 56003 HBeAg test nhanh 59,000 59,000
75 56003 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] 19,200 19,200
76 56003 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 14,800 14,800
77 56003 Định lượng Dưỡng chấp (niệu) 21,400 21,400
78 56003 Định lượng Urê (dịch) 21,400 21,400
79 56003 Định lượng ADH (Anti Diuretic Hormone) [Máu] 144,000 144,000
80 56003 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường 12,500 12,500
81 56003 Đo hoạt độ Amylase [Máu] 21,400 21,400
82 56003 Thời gian máu chảy phương pháp Duke 12,500 12,500
83 56003 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 26,800 26,800
84 56003 Sắc tố mật 6,300 6,300
85 56003 Định lượng Albumin [Máu] 21,400 21,400
86 56003 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 21,400 21,400
87 56003 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] 42,900 42,900
88 56003 ASLO 41,200 41,200
89 56003 Rickettsia Ab 118,000 118,000

THỦ THUẬT,  PHẪU THUẬT

1 56003 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam                        95,200               95,200
2 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân                      330,000              330,000
3 56003 Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi                      340,000              340,000
4 56003 Nắn, bó bột trật khớp vai                      161,000              161,000
5 56003 Bơm streptokinase vào khoang màng phổi                    1,012,000           1,012,000
6 56003 Thay băng điều trị vết bỏng từ 40 % – 60% diện tích cơ thể ở trẻ em                      856,000              856,000
7 56003 Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp                      208,000              208,000
8 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay                      330,000              330,000
9 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay                      248,000              248,000
10 56003 Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo tự động bằng siêu âm                        57,900               57,900
11 56003 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope)                        29,400               29,400
12 56003 Nắn, bó bột cột sống                      620,000              620,000
13 56003 Ghi điện tim cấp cứu tại giường                        32,000               32,000
14 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay                      330,000              330,000
15 56003 Nắn, bó bột trật khớp gối                      256,000              256,000
16 56003 Chọc dò tủy sống sơ sinh                      105,000              105,000
17 56003 Rửa cùng đồ                        40,800               40,800
18 56003 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung                      115,000              115,000
19 56003 Lấy dị vật hốc mắt                      879,000              879,000
20 56003 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay                      330,000              330,000
21 56003 Cầm máu mũi bằng Merocel                      204,000              204,000
22 56003 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng                      620,000              620,000
23 56003 Lấy dị vật hạ họng                        40,600               40,600
24 56003 Bóc nang tuyến Bartholin                    1,263,000           1,263,000
25 56003 Đặt sonde hậu môn sơ sinh                        80,900               80,900
26 56003 Nhét bấc mũi trước                      113,000              113,000
27 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay                      248,000              248,000
28 56003 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn                      240,000              240,000
29 56003 Nắn sai khớp thái dương hàm dưới gây mê                    1,642,000           1,642,000
30 56003 Soi đáy mắt cấp cứu tại giường                        51,700               51,700
31 56003 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc                        77,600               77,600
32 56003 Đo lưu huyết não                        42,600               42,600
33 56003 Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18                    1,139,000           1,139,000
34 56003 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe                      176,000              176,000
35 56003 Bơm hơi vòi nhĩ                      114,000              114,000
36 56003 Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm                      697,000              697,000
37 56003 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement                        95,200               95,200
38 56003 Thay băng, cắt chỉ                      177,000              177,000
39 56003 Chích rạch màng nhĩ                        60,200               60,200
40 56003 Soi đáy mắt cấp cứu                        51,700               51,700
41 56003 Dẫn lưu áp xe ruột thừa                    2,796,000           2,796,000
42 56003 Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản                        48,900               48,900
43 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi                      340,000              340,000
44 56003 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng                      649,000              649,000
45 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân                      330,000              330,000
46 56003 Nắn, bó bột gãy xương chày                      158,000              158,000
47 56003 Nắn, bó bột gãy xương chậu                      620,000              620,000
48 56003 Chích áp xe phần mềm lớn                      182,000              182,000
49 56003 Chọc dò màng bụng sơ sinh                      400,000              400,000
50 56003 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương                    1,716,000           1,716,000
51 56003 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân                      231,000              231,000
52 56003 Thay băng điều trị vết bỏng từ 40% – 60% diện tích cơ thể ở người lớn                      856,000              856,000
53 56003 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp                      208,000              208,000
54 56003 Nhổ chân răng sữa                        36,200               36,200
55 56003 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần)                        19,600               19,600
56 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi                      340,000              340,000
57 56003 Thay băng, cắt chỉ                        56,800               56,800
58 56003 Rửa bàng quang lấy máu cục                      194,000              194,000
59 56003 Thụt tháo                        80,900               80,900
60 56003 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân                      231,000              231,000
61 56003 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn                        48,900               48,900
62 56003 Lấy dị vật giác mạc sâu                      323,000              323,000
63 56003 Đo thị giác tương phản                        62,300               62,300
64 56003 Nối gân duỗi                    2,923,000           2,923,000
65 56003 Lấy dị vật giác mạc sâu                      657,000              657,000
66 56003 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần                    2,736,000           2,736,000
67 56003 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope)                        29,400               29,400
68 56003 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu                        47,300               47,300
69 56003 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê)                      154,000              154,000
70 56003 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê                      192,000              192,000
71 56003 Nắn sai khớp thái dương hàm                      102,000              102,000
72 56003 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản                        32,000               32,000
73 56003 Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm sơ sinh                      649,000              649,000
74 56003 Chọc dịch não tủy thắt lưng (thủ thuật)                      105,000              105,000
75 56003 Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn                      316,000              316,000
76 56003 Bơm thuốc thanh quản                        20,400               20,400
77 56003 Làm thuốc tai                        20,400               20,400
78 56003 Nắn, bó bột trật khớp háng                      318,000              318,000
79 56003 Soi cổ tử cung                        60,700               60,700
80 56003 Thay băng điều trị vết thương mạn tính                      242,000              242,000
81 56003 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng                    1,122,000           1,122,000
82 56003 Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi)                      551,000              551,000
83 56003 Nắn, bó bột trật khớp gối                      156,000              156,000
84 56003 Bơm rửa lệ đạo                        36,200               36,200
85 56003 Rửa dạ dày cấp cứu                      115,000              115,000
86 56003 Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng                      135,000              135,000
87 56003 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục                      328,000              328,000
88 56003 Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng                      256,000              256,000
89 56003 Nhổ răng sữa                        36,200               36,200
90 56003 Lấy dị vật trong củng mạc                      879,000              879,000
91 56003 Đo liều sinh học trong điều trị tia tử ngoại                        33,400               33,400
92 56003 Chọc hút dịch vành tai                        51,200               51,200
93 56003 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê                      259,000              259,000
94 56003 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn                      395,000              395,000
95 56003 Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng                      156,000              156,000
96 56003 Nắm, cố định trật khớp hàm                      395,000              395,000
97 56003 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân                      256,000              256,000
98 56003 Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê                    1,642,000           1,642,000
99 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân                      330,000              330,000
100 56003 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay                      248,000              248,000
101 56003 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân                      156,000              156,000
102 56003 Thay canuyn mở khí quản                      245,000              245,000
103 56003 Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% – 39% diện tích cơ thể ở người lớn                      539,000              539,000
104 56003 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em                      240,000              240,000
105 56003 Mở khí quản thường quy                      715,000              715,000
106 56003 Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay                      395,000              395,000
107 56003 Nong niệu đạo                      237,000              237,000
108 56003 Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật                      271,000              271,000
109 56003 Mổ bóc nhân xơ vú                      973,000              973,000
110 56003 Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi                      620,000              620,000
111 56003 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22                      537,000              537,000
112 56003 Thay canuyn mở khí quản                      245,000              245,000
113 56003 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi                        34,600               34,600
114 56003 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm                      357,000              357,000
115 56003 Soi ối                        47,700               47,700
116 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay                      330,000              330,000
117 56003 Đặt ống thông dạ dày                        88,700               88,700
118 56003 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…)                        25,300               25,300
119 56003 Đo chức năng hô hấp                      124,000              124,000
120 56003 Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở trẻ em                    1,362,000           1,362,000
121 56003 Nắn, bó bột gãy xương chậu                      340,000              340,000
122 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân                      248,000              248,000
123 56003 Cắt chỉ khâu kết mạc                        32,000               32,000
124 56003 Thay canuyn                      245,000              245,000
125 56003 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân                      158,000              158,000
126 56003 Rửa dạ dày sơ sinh                      115,000              115,000
127 56003 Nối gân gấp                    2,923,000           2,923,000
128 56003 Tiêm trong da; tiêm dưới da; tiêm bắp thịt                        11,000               11,000
129 56003 Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng                      245,000              245,000
130 56003 Điều trị tuỷ răng sữa                      378,000              378,000
131 56003 Đo khúc xạ máy                          9,500                 9,500
132 56003 Bơm rửa khoang màng phổi                      212,000              212,000
133 56003 Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh                        88,700               88,700
134 56003 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)                        22,900               22,900
135 56003 Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng                      156,000              156,000
136 56003 Khí dung thuốc qua thở máy (một lần)                        19,600               19,600
137 56003 Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm                        57,900               57,900
138 56003 Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật                    2,639,000           2,639,000
139 56003 Rửa phổi toàn bộ                    8,101,000           8,101,000
140 56003 Holter huyết áp                      196,000              196,000
141 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay                      330,000              330,000
142 56003 Đặt ống nội khí quản                      564,000              564,000
143 56003 Bóc nhân xơ vú                      973,000              973,000
144 56003 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay                      158,000              158,000
145 56003 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín                      585,000              585,000
146 56003 Thụt tháo phân                        80,900               80,900
147 56003 Lấy sỏi niệu quản đơn thuần                    4,042,000           4,042,000
148 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi                      620,000              620,000
149 56003 Khí dung thuốc giãn phế quản                        19,600               19,600
150 56003 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường                      242,000              242,000
151 56003 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay                      208,000              208,000
152 56003 Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch                        11,000               11,000
153 56003 Ghi điện cơ cấp cứu                      127,000              127,000
154 56003 Hút đờm hầu họng                        10,800               10,800
155 56003 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay                      231,000              231,000
156 56003 Ghi điện não đồ thông thường                        63,000               63,000
157 56003 Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật                      641,000              641,000
158 56003 Các phẫu thuật ruột thừa khác                    2,531,000           2,531,000
159 56003 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn                        48,900               48,900
160 56003 Rửa bàng quang lấy máu cục                      194,000              194,000
161 56003 Đo độ lồi                        53,300               53,300
162 56003 Dẫn lưu màng phổi sơ sinh                      592,000              592,000
163 56003 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ                      253,000              253,000
164 56003 Rửa dạ dày cấp cứu                      115,000              115,000
165 56003 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần                      296,000              296,000
166 56003 Chọc dò dịch màng phổi                      135,000              135,000
167 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi                      620,000              620,000
168 56003 Đặt nội khí quản                      564,000              564,000
169 56003 Nắn, bó bột trật khớp vai                      316,000              316,000
170 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay                      248,000              248,000
171 56003 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh                      710,000              710,000
172 56003 Điện tim thường                        32,000               32,000
173 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay                      248,000              248,000
174 56003 Điều trị tuỷ răng sữa                      268,000              268,000
175 56003 Rửa bàng quang ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu và chống độc                      194,000              194,000
176 56003 Bẻ cuốn mũi                      129,000              129,000
177 56003 Lấy sỏi bàng quang                    4,042,000           4,042,000
178 56003 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính                      575,000              575,000
179 56003 Khí dung mũi họng                        19,600               19,600
180 56003 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở trẻ em                      405,000              405,000
181 56003 Chọc dịch tuỷ sống                      105,000              105,000
182 56003 Thay băng, cắt chỉ                      132,000              132,000
183 56003 Soi đáy mắt trực tiếp                        51,700               51,700
184 56003 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm                      233,000              233,000
185 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân                      248,000              248,000
186 56003 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh                      318,000              318,000
187 56003 Lấy dị vật tiền phòng                    1,097,000           1,097,000
188 56003 Khâu vết thương thành bụng                    1,914,000           1,914,000
189 56003 Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh                      141,000              141,000
190 56003 Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt                      912,000              912,000
191 56003 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản                      176,000              176,000
192 56003 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê                      669,000              669,000
193 56003 Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV                      330,000              330,000
194 56003 Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement                      208,000              208,000
195 56003 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân                      158,000              158,000
196 56003 Chích áp xe tầng sinh môn                      799,000              799,000
197 56003 Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV                      248,000              248,000
198 56003 Nắn, bó bột cột sống                      340,000              340,000
199 56003 Nắn, bó bột gãy xương chày                      231,000              231,000
200 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân                      248,000              248,000
201 56003 Cầm máu mũi bằng Merocel                      274,000              274,000
202 56003 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản                      473,000              473,000
203 56003 Thay băng, cắt chỉ                      236,000              236,000
204 56003 Thay băng, cắt chỉ vết mổ                        32,000               32,000
205 56003 Lấy dị vật giác mạc sâu                        80,100               80,100
206 56003 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng                      340,000              340,000
207 56003 Thay băng, cắt chỉ                      111,000              111,000
208 56003 Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi                      620,000              620,000
209 56003 Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp                      208,000              208,000
210 56003 Lấy dị vật họng miệng                        40,600               40,600
211 56003 Đo điện não vi tính                        63,000               63,000
212 56003 Lấy dị vật kết mạc                        63,600               63,600
213 56003 Thay băng, cắt chỉ                        81,600               81,600
214 56003 Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở người lớn                    1,362,000           1,362,000
215 56003 Chích áp xe quanh Amidan                      259,000              259,000
216 56003 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở người lớn                      405,000              405,000
217 56003 Chích áp xe quanh Amidan                      724,000              724,000
218 56003 Chọc dò dịch não tuỷ                      105,000              105,000
219 56003 Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa                    2,586,000           2,586,000
220 56003 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín                      585,000              585,000
221 56003 Lấy calci kết mạc                        34,600               34,600
222 56003 Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước                    1,029,000           1,029,000
223 56003 Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay                      217,000              217,000
224 56003 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm                      590,000              590,000
225 56003 Mở khí quản cấp cứu                      715,000              715,000
226 56003 Cắt các u lành vùng cổ                    2,591,000           2,591,000
227 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay                      248,000              248,000
228 56003 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài                      649,000              649,000
229 56003 Bơm thông lệ đạo                        93,100               93,100
230 56003 Điện tim thường                        32,000               32,000
231 56003 Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt                      912,000              912,000
232 56003 Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên                    3,675,000           3,675,000
233 56003 Rửa dạ dày cấp cứu                      115,000              115,000
234 56003 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê                      724,000              724,000
235 56003 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay                      330,000              330,000
236 56003 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn                      217,000              217,000
237 56003 Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn                      253,000              253,000
238 56003 Đặt ống thông hậu môn                        80,900               80,900
239 56003 Holter điện tâm đồ                      196,000              196,000
240 56003 Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi                      340,000              340,000
241 56003 Ghi điện não thường quy                        63,000               63,000
242 56003 Bơm thông lệ đạo                        58,800               58,800
243 56003 Bó bột ống trong gãy xương bánh chè                      141,000              141,000
244 56003 Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant                      208,000              208,000
245 56003 Chích mủ mắt                      445,000              445,000
246 56003 Soi đáy mắt cấp cứu                        51,700               51,700
247 56003 Chọc hút khí màng phổi                      141,000              141,000
248 56003 Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn                      161,000              161,000
249 56003 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê)                      512,000              512,000
250 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay                      330,000              330,000
251 56003 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ                      299,000              299,000
252 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay                      330,000              330,000
253 56003 Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% – 39% diện tích cơ thể ở trẻ em                      539,000              539,000
254 56003 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài                        62,000               62,000
255 56003 Cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân ngộ độc                      473,000              473,000
256 56003 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ                      176,000              176,000
257 56003 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay                      248,000              248,000
258 56003 Tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill)                        28,500               28,500
259 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V                        64,200               64,200
260 56003 Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người                        41,100               41,100
261 56003 Tập nhược thị                        30,300               30,300
262 56003 Thủy châm                        64,800               64,800
263 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên                        64,200               64,200
264 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não                        64,200               64,200
265 56003 Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy                        66,100               66,100
266 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy                        64,200               64,200
267 56003 Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy                        73,100               73,100
268 56003 Cứu                        35,400               35,400
269 56003 Điện nhĩ châm điều trị liệt dây VII ngoại biên                        66,100               66,100
270 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng                        64,200               64,200
271 56003 Giác hơi điều trị các chứng đau                        32,800               32,800
272 56003 Kéo nắn cột sống cổ                        44,100               44,100
273 56003 Điện nhĩ châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính                        66,100               66,100
274 56003 Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền đình                        66,100               66,100
275 56003 Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu                        64,800               64,800
276 56003 Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới                        73,100               73,100
277 56003 Chườm ngải                        35,400               35,400
278 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên                        64,200               64,200
279 56003 Thuỷ châm điều trị liệt chi trên                        64,800               64,800
280 56003 Điện mãng châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn                        73,100               73,100
281 56003 Điện mãng châm điều trị viêm quanh khớp vai                        73,100               73,100
282 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp                        64,200               64,200
283 56003 Điện nhãn cầu                        91,800               91,800
284 56003 Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy                        12,400               12,400
285 56003 Điện mãng châm điều trị viêm đa khớp dạng thấp                        73,100               73,100
286 56003 Điện mãng châm điều trị liệt chi trên                        73,100               73,100
287 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới                        64,200               64,200
288 56003 Thuỷ châm điều trị đau vai gáy                        64,800               64,800
289 56003 Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông                        64,800               64,800
290 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông                        64,200               64,200
291 56003 Điện mãng châm điều trị rối loạn tiểu tiện                        73,100               73,100
292 56003 Vận động trị liệu hô hấp                        29,700               29,700
293 56003 Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới                        64,800               64,800
294 56003 Điện nhĩ châm điều trị mất ngủ                        66,100               66,100
295 56003 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn                        35,400               35,400
296 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn                        64,200               64,200
297 56003 Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai                        64,800               64,800
298 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai                        64,200               64,200
299 56003 Điện châm                        66,100               66,100
300 56003 Kéo nắn cột sống thắt lưng                        44,100               44,100
301 56003 Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống                        66,100               66,100
302 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới                        64,200               64,200
303 56003 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi                        66,100               66,100
304 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên                        64,200               64,200
305 56003 Giác hơi điều trị cảm cúm                        32,800               32,800
306 56003 Thuỷ châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột sống                        64,800               64,800
307 56003 Điện mãng châm điều trị đau lưng                        73,100               73,100
308 56003 Điện nhĩ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não                        66,100               66,100
309 56003 Ôn châm                        64,100               64,100
310 56003 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp                        66,100               66,100
311 56003 Thuỷ châm điều trị loạn chức năng do chấn thương sọ não                        64,800               64,800
312 56003 Điện nhĩ châm điều trị đau đau đầu, đau nửa đầu                        66,100               66,100
313 56003 Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược                      141,000              141,000
314 56003 Điện châm điều trị liệt chi trên                        66,100               66,100
315 56003 Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp                        64,800               64,800
316 56003 Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên                        64,800               64,800
317 56003 Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh                        66,100               66,100
318 56003 Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn                        35,400               35,400
319 56003 Cấy chỉ điều trị hen phế quản                      141,000              141,000
320 56003 Điện mãng châm điều trị giảm đau do thoái hóa khớp                        73,100               73,100
321 56003 Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản                        92,900               92,900
322 56003 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn                        32,800               32,800
323 56003 Thuỷ châm điều trị đau lưng                        64,800               64,800
324 56003 Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền đình                        73,100               73,100
325 56003 Điện mãng châm điều trị thống kinh                        73,100               73,100
326 56003 Điện mãng châm phục hồi chức năng vận động cho trẻ bại liệt                        73,100               73,100
327 56003 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não                      141,000              141,000
328 56003 Điện mãng châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não                        73,100               73,100
329 56003 Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn                        35,400               35,400
330 56003 Điều trị bằng tĩnh điện trường                        38,000               38,000
331 56003 Điều trị bằng từ trường                        38,000               38,000
332 56003 Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân                        33,400               33,400
333 56003 Điều trị bằng dòng giao thoa                        28,500               28,500
334 56003 Điện mãng châm điều trị tâm căn suy nhược                        73,100               73,100
335 56003 Thủy trị liệu toàn thân (bể bơi, bồn ngâm)                        64,800               64,800
336 56003 Tập với xe đạp tập                        10,800               10,800
337 56003 Tập với giàn treo các chi                        28,500               28,500
338 56003 Kỹ thuật kéo nắn trị liệu                        44,100               44,100
339 56003 Điện mãng châm điều trị bí đái cơ năng                        73,100               73,100
340 56003 Điều trị bằng sóng ngắn                        34,200               34,200
341 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống                        64,200               64,200
342 56003 Điều trị bằng vi sóng                        34,200               34,200
343 56003 Tập đi với thanh song song                        28,500               28,500
344 56003 Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp                        64,800               64,800
345 56003 Điều trị bằng các dòng điện xung                        41,000               41,000
346 56003 Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh                        66,100               66,100
347 56003 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc                        45,000               45,000
348 56003 Tập tri giác và nhận thức                        40,700               40,700
349 56003 Điều trị bằng oxy cao áp                      227,000              227,000
350 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp                        64,200               64,200
351 56003 Tập thăng bằng với bàn bập bênh                        28,500               28,500
352 56003 Tập với máy tập thăng bằng                        28,500               28,500
353 56003 Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ                        33,400               33,400
354 56003 Điều trị bằng bùn                        60,600               60,600
355 56003 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống                        45,200               45,200
356 56003 Điều trị bằng sóng cực ngắn                        34,200               34,200
357 56003 Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người                        45,400               45,400
358 56003 Điều trị bằng dòng điện một chiều đều                        45,000               45,000
359 56003 Tập ho có trợ giúp                        29,700               29,700
360 56003 Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor)                      300,000              300,000
361 56003 Tập với thang tường                        28,500               28,500
362 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh                        64,200               64,200
363 56003 Tập đi với chân giả trên gối                        28,500               28,500
364 56003 Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động                        45,400               45,400
365 56003 Tập điều hợp vận động                        45,400               45,400
366 56003 Điều trị bằng điện trường cao áp                        38,000               38,000
367 56003 Điều trị bằng ion tĩnh điện                        38,000               38,000
368 56003 Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn                        35,400               35,400
369 56003 Điều trị bằng tia hồng ngoại                        34,600               34,600
370 56003 Tập đứng thăng bằng tĩnh và động                        45,400               45,400
371 56003 Điện mãng châm điều trị viêm mũi xoang                        73,100               73,100
372 56003 Điều trị bằng nước khoáng                        60,600               60,600
373 56003 Tập đi với bàn xương cá                        28,500               28,500
374 56003 Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não                        64,800               64,800
375 56003 Điều trị bằng Laser công suất thấp                        46,800               46,800
376 56003 Điều trị bằng sóng xung kích                        60,600               60,600
377 56003 Tập đi với khung treo                        28,500               28,500
378 56003 Tập với dụng cụ chèo thuyền                        28,500               28,500
379 56003 Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt                        66,100               66,100
380 56003 Tập đi với chân giả dưới gối                        28,500               28,500
381 56003 Đo liều sinh học trong điều trị tia tử ngoại                        33,400               33,400
382 56003 Tập với dụng cụ quay khớp vai                        28,500               28,500
383 56003 Điều trị bằng bồn xoáy hoặc bể sục                        60,600               60,600
384 56003 Tập đi với gậy                        28,500               28,500
385 56003 Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn                        28,500               28,500
386 56003 Điều trị bằng Parafin                        42,000               42,000
387 56003 Tập vận động có kháng trở                        45,400               45,400
388 56003 Tập nuốt                      156,000              156,000
389 56003 Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu)                        28,500               28,500
390 56003 Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề…)                        28,500               28,500
391 56003 Tập các kiểu thở                        29,700               29,700
392 56003 Kỹ thuật xoa bóp vùng                        40,600               40,600
393 56003 Điều trị bằng siêu âm                        66,200               66,200
394 56003 Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi                        10,800               10,800
395 56003 Tập vận động có trợ giúp                        45,400               45,400
396 56003 Tập đi với khung tập đi                        28,500               28,500
397 56003 Thuỷ châm điều trị mất ngủ                        64,800               64,800
398 56003 Tập lên, xuống cầu thang                        28,500               28,500
399 56003 Tập với ròng rọc                        10,800               10,800
400 56003 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân                        49,000               49,000
401 56003 Tập với bàn nghiêng                        28,500               28,500
402 56003 Tập vận động thụ động                        45,400               45,400
403 56003 Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn                        64,800               64,800
404 56003 Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu                    2,578,000           2,578,000
405 56003 Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa                    3,312,000           3,312,000
406 56003 Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học                      949,000              949,000
407 56003 Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…)                    4,159,000           4,159,000
408 56003 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần                    3,825,000           3,825,000
409 56003 Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe                    2,531,000           2,531,000
410 56003 Cắt u nang buồng trứng và phần phụ                    2,912,000           2,912,000
411 56003 Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng                    4,238,000           4,238,000
412 56003 Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL                    2,642,000           2,642,000
413 56003 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối                    3,825,000           3,825,000
414 56003 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng                    3,674,000           3,674,000
415 56003 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo                    3,685,000           3,685,000
416 56003 Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng                    6,492,000           6,492,000
417 56003 Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ                    2,586,000           2,586,000
418 56003 Phẫu thuật mộng đơn thuần                      859,000              859,000
419 56003 Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động                    4,547,000           4,547,000
420 56003 Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên                    2,894,000           2,894,000
421 56003 Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương                    2,639,000           2,639,000
422 56003 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung                    3,616,000           3,616,000
423 56003 Cắt phymosis                      233,000              233,000
424 56003 Cắt u thành âm đạo                    2,022,000           2,022,000
425 56003 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn                    3,825,000           3,825,000
426 56003 Phẫu thuật lấy thai lần đầu                    2,300,000           2,300,000
427 56003 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ                    2,912,000           2,912,000
428 56003 Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng                    2,796,000           2,796,000
429 56003 Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học                      829,000              829,000
430 56003 Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ                    2,821,000           2,821,000
431 56003 Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học                    1,459,000           1,459,000
432 56003 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang                    3,715,000           3,715,000
433 56003 Phãu thuật cắt bỏ vách ngăn âm đạo                    2,628,000           2,628,000
434 56003 Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL                    1,624,000           1,624,000
435 56003 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung                    3,323,000           3,323,000
436 56003 Cắt ruột thừa đơn thuần                    2,531,000           2,531,000
437 56003 Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng                    2,531,000           2,531,000
438 56003 Khám Răng hàm mặt                        29,000               29,000
439 56003 Khám Ngoại                        29,000               29,000
440 56003 Khám Mắt                        29,000               29,000
441 56003 Khám Lao                        29,000               29,000
442 56003 Khám Nội tiết                        29,000               29,000
443 56003 Khám Phục hồi chức năng                        29,000               29,000
444 56003 Khám YHCT                        29,000               29,000
445 56003 Khám Nhi                        29,000               29,000
446 56003 Khám Nội                        29,000               29,000
447 56003 Khám Tai mũi họng                        29,000               29,000
448 56003 Khám tâm thần                        29,000               29,000
449 56003 Khám Da liễu                        29,000               29,000
450 56003 Khám Ung bướu                        29,000               29,000
451 56003 Khám Phụ sản                        29,000               29,000
452 56003 Khám Bỏng                        29,000               29,000
453 56003 Chụp Xquang ổ răng                        12,000               12,000
454 56003 Chụp Xquang cận chóp                        12,000               12,000
455 56003 Chọc dịch tuỷ sống                      105,000              105,000
456 56003 Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hoá (dạ dày, tiểu tràng, đại tràng)                      825,000              825,000
457 56003 Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh                        10,000               10,000
458 56003 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm                      176,000              176,000
459 56003 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm                      253,000              253,000
460 56003 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên                    1,193,000           1,193,000
461 56003 Đỡ đẻ ngôi ngược (*)                      980,000              980,000
462 56003 Forceps                      930,000              930,000
463 56003 Giác hút                      930,000              930,000
464 56003 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm                      697,000              697,000
465 56003 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản                      176,000              176,000
466 56003 Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết dưới 20% diện tích cơ thể                      405,000              405,000
467 56003 Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm                      697,000              697,000
468 56003 Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm                      697,000              697,000
469 56003 Cắt u amidan qua đường miệng                    1,070,000           1,070,000
470 56003 Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân)                    1,177,000           1,177,000
471 56003 Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài                    1,211,000           1,211,000
472 56003 Cắt hẹp bao quy đầu                    1,211,000           1,211,000
473 56003 Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…)                    1,211,000           1,211,000
474 56003 Thông bàng quang                        88,700               88,700
475 56003 Mở thông bàng quang                      369,000              369,000
476 56003 Chọc dò dịch màng phổi                      135,000              135,000
477 56003 Chọc hút khí màng phổi                      141,000              141,000
478 56003 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm                      135,000              135,000
479 56003 Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ                      108,000              108,000
480 56003 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi                      135,000              135,000
481 56003 Chọc thăm dò màng phổi                      135,000              135,000
482 56003 Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu                      135,000              135,000
483 56003 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ                      212,000              212,000
484 56003 Chích rạch áp xe nhỏ                      182,000              182,000
485 56003 Chích hạch viêm mủ                      182,000              182,000
486 56003 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn                        84,600               84,600
487 56003 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn                    2,218,000           2,218,000
488 56003 Hút thai dưới siêu âm                      448,000              448,000
489 56003 Khâu vết rách vành tai                      176,000              176,000
490 56003 Chọc ối làm xét nghiệm tế bào                      710,000              710,000
491 56003 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo                    1,552,000           1,552,000
492 56003 Nội xoay thai                    1,398,000           1,398,000
493 56003 Chọc dịch màng bụng                      135,000              135,000
494 56003 Dẫn lưu dịch màng bụng                      135,000              135,000
495 56003 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết                      200,000              200,000
496 56003 Nhổ chân răng vĩnh viễn                      187,000              187,000
497 56003 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay                      101,000              101,000
498 56003 Nhổ răng vĩnh viễn                      203,000              203,000
499 56003 Nhổ răng thừa                      203,000              203,000
500 56003 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng                      335,000              335,000
501 56003 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân                      335,000              335,000
502 56003 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới                      335,000              335,000
503 56003 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên                      335,000              335,000
504 56003 Phẫu thuật nhổ răng ngầm                      203,000              203,000
505 56003 Điều trị tủy răng sữa                      378,000              378,000
506 56003 Điều trị tủy răng sữa                      268,000              268,000
507 56003 Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục                      328,000              328,000
508 56003 Lấy cao răng                      131,000              131,000
509 56003 Lấy cao răng                        75,200               75,200
510 56003 Phẫu thuật tháo nẹp, vít                    2,763,000           2,763,000
511 56003 Phẫu thuật tháo nẹp, vít                    2,700,000           2,700,000
512 56003 Phẫu thuật tháo nẹp, vít                    2,639,000           2,639,000
513 56003 Phẫu thuật nạo túi lợi                        72,200               72,200
514 56003 Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thể tích (VCV+ hay MMV+Assure)                      551,000              551,000
515 56003 Thông khí nhân tạo với khí NO                      551,000              551,000
516 56003 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
517 56003 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
518 56003 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
519 56003 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SiMV [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
520 56003 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
521 56003 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
522 56003 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
523 56003 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức NAVA [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
524 56003 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức HFO [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
525 56003 Thay băng, cắt chỉ vết mổ                                                           81,600               81,600
526 56003 Thay băng, cắt chỉ                      132,000              132,000
527 56003 Thay băng, cắt chỉ                      177,000              177,000
528 56003 Thay băng, cắt chỉ                      236,000              236,000
529 56003 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SiMV [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
530 56003 Thay băng, cắt chỉ                      111,000              111,000
531 56003 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
532 56003 Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
533 56003 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
534 56003 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
535 56003 Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế]                      551,000              551,000
536 56003 Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển                      551,000              551,000
537 56003 Tháo đốt bàn                    2,847,000           2,847,000
538 56003 Tháo bỏ các ngón chân                    2,847,000           2,847,000
539 56003 Khối hồng cầu từ 250ml máu toàn phần
540 56003 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng                    2,912,000           2,912,000
541 56003 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung                    3,323,000           3,323,000
542 56003 Mở rộng lỗ sáo                    1,211,000           1,211,000
543 56003 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa                        47,700               47,700
544 56003 Tháo bột các loại                        51,900               51,900
545 56003 Chích áp xe tuyến Bartholin                      817,000              817,000
546 56003 Tiền vận chuyển máu
547 56003 Khối hồng cầu từ 250ml máu toàn phần.
548 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt                        64,200               64,200
549 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người                        64,200               64,200
550 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ                        64,200               64,200
551 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não                        64,200               64,200
552 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bại não trẻ em                        64,200               64,200
553 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới                        64,200               64,200
554 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng ngất                        64,200               64,200
555 56003 Xoa búp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ                        64,200               64,200
556 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai                        64,200               64,200
557 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác                        64,200               64,200
558 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ                        64,200               64,200
559 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt các dây thần kinh                        64,200               64,200
560 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị teo cơ                        64,200               64,200
561 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược                        64,200               64,200
562 56003 Xoa búp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp                        64,200               64,200
563 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị động kinh                        64,200               64,200
564 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu                        64,200               64,200
565 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ                        64,200               64,200
566 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress                        64,200               64,200
567 56003 Xoa búp bấm huyệt điều trị thiếu máu não mạn tính                        64,200               64,200
568 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi                        64,200               64,200
569 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp                        64,200               64,200
570 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác                        64,200               64,200
571 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực do teo gai thị                        64,200               64,200
572 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình                        64,200               64,200
573 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực                        64,200               64,200
574 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũixoang                        64,200               64,200
575 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản                        64,200               64,200
576 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tăng huyết áp                        64,200               64,200
577 56003 Xoa búp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp                        64,200               64,200
578 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau vùng ngực                        64,200               64,200
579 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau ngực, sườn                        64,200               64,200
580 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau dạ dày                        64,200               64,200
581 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị nôn, nấc                        64,200               64,200
582 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp                        64,200               64,200
583 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hóa khớp                        64,200               64,200
584 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng                        64,200               64,200
585 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau mỏi cơ                        64,200               64,200
586 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic                        64,200               64,200
587 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị nôn, nấc                        64,200               64,200
588 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi                        64,200               64,200
589 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm co cứng cơ delta                        64,200               64,200
590 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn đại, tiểu tiện                        64,200               64,200
591 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón                        64,200               64,200
592 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hóa                        64,200               64,200
593 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác                        64,200               64,200
594 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái                        64,200               64,200
595 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật                        64,200               64,200
596 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật                        64,200               64,200
597 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau do ung thư                        64,200               64,200
598 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau răng                        64,200               64,200
599 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm                        64,200               64,200
600 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sa trực tràng                        64,200               64,200
601 56003 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hysteria                        64,200               64,200
602 56003 Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ                    2,532,000           2,532,000
603 56003 Phẫu thuật KHX gãy xương đòn                    3,708,000           3,708,000

 

Chia sẻ: Email this to someone