Trang cá độ bóng đá tốt nhất Châu Á

Công tác tuyên truyền cải cách hành năm 2023

         I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
         Lãnh đạo đơn vị đã quản lý, chỉ đạo sâu sát trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị, xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của đơn vị. Trong đó tuyên truyền CCHC là một yếu tố quan trọng. Trong năm 2023, đơn vị đã thực hiện 02/02 nhiệm vụ đề ra đạt 100% tại Kế hoạch số 264/KH-YTNH ngày 15/02/2023, cụ thể:
         Vào ngày 13/4/2022, Trung tâm đã ban hành Kế hoạch số 1486/KHYTNH về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022;
         Đơn vị đã triển khai Kế hoạch 264/KH-YTNH về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 đến tất cả các đơn vị trực thuộc và 100% cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm nắm được nội dung của Kế hoạch này. Đồng thời và ngày 08/5/2023, Trung tâm cũng đã tiến hành tổng kết công tác CCHC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
         Đã thực hiện báo cáo lồng ghép vào báo cáo CCHC: quý I/2023 theo báo cáo số 414/BC-YTNH ngày 08/3/2023, báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 theo báo cáo số 984/BC-YTNH ngày 07/6/2023; báo cáo quý III/2023 theo báo cáo số 1626/BC-YTNH ngày 07/9/2023, báo cáo năm đơn vị sẽ tiến hành báo cáo trước ngày 25/11/2023 theo đúng quy định.
         II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỐNG NHẤT
Đơn vị đã thực hiện 2/2 nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch số 264/KH-YTNH ngày 15/02/2023, cụ thể:
         1. Nội dung tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức Đơn vị đã triển khai Kế hoạch 264KH-YTNH về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 đến tất cả các đơn vị trực thuộc và 100% cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm nắm được nội dung của Kế hoạch này. Đồng thời và ngày 08/5/2023, Trung tâm cũng đã tiến hành tổng kết công tác CCHC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong đó nêu rõ các giải pháp mà Sở Y tế đặt ra trong năm 2023 đến cán bộ chủ chốt của đơn vị. 100% cán bộ, viên chức, người lao động đều nắm chắc quy tắc ứng xử, giao tiếp; tiếp đón, chăm sóc bệnh nhân tận tình; thực hiện nghiêm văn hóa công sở; kỷ luật, kỷ cương hành chính.

         Ngày 10/01/2023, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW Về “Phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;
         Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030;
         Đã xây dựng kế hoạch số 1382/KH-YTNH ngày 31/7/2023 về Triển khai Chương trình hành động số 12823/CTr-UBND ngày 23/12/2022 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU, ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đến các đơn vị trực thuộc và trong giao ban ngày 07/8/2023;
         Ban hành các văn bản triển khai đến toàn thể cán bộ viên chức biết được địa chỉ và cách thức truy cập; tạo tài khoản đăng nhập; cách thức tạo lập và nộp hồ sơ điện tử; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính; đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, địa chỉ trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.
          Viết bài đăng lên Website, fanpage của đơn vị về cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 6-năm 2023, thanh toán chi phí khám chữa bệnh không dùng tiền mặt bằng cách quét mã QR, …
         Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống; điều trị Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng; sốt rét, …
          Trong năm, đơn vị cũng đã thực hiện tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 6 – năm 2023 và lọt vào vòng sơ khảo của thị xã Ninh Hòa và là 1 trong 3 đơn vị được UBND thị xã Ninh Hòa chọn để tham gia vòng sơ khảo của tỉnh Khánh Hòa.
         Thực hiện Công văn số 3735/SYT-TCHC ngày 14/9/2023 của Sở Y tế về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền khảo sát mức độ hài lòng năm 2023 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 3609/UBND ngày 11/9/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền khảo sát mức độ hài lòng năm 2023 trên địa bàn thị xã.
         2. Tuyên truyền cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp:
         Đơn vị đã thực hiện tuyên truyền các nội quy, quy chế của đơn vị; các chế độ chính sách của Nhà nước trong khám bệnh, chữa bệnh quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh nói chung và của những người bệnh tham gia bảo hiểm y tế nói riêng để người bệnh và người nhà người bệnh biết và thực hiện.
         Công khai địa chỉ tiếp nhận; kết quả xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc thông qua các đường dây nóng tại các khoa, phòng, ở những nơi dễ nhìn thấy và trên Website của Trung tâm. 
         Thực hiện truyền thông trên đài truyền thanh nội bộ và gửi bài cho Đài truyền thanh xã/phường, thị xã những bài viết, thông tin, kiến thức, hướng dẫn trong phòng, chống dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là trong phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng; lợi ích của việc tiêm vắc xin để phòng Covid-19 hay lịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền bằng xe lưu động trên các trục đường chính để hướng ứng tháng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, …
         III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG ĐIỂM
Đơn vị thực hiện 7/7 nhiệm vụ tại Kế hoạch số hoạch số 264/KH-YTNH ngày 15/02/2023, cụ thể:
         1. Bộ phận truyền thông của đơn vị đã viết tin, bài về kết quả, hoạt động việc thực hiện nhiệm vụ CCHC: đã viết bài tuyên truyền về kết quả, hoạt động công tác CCHC năm 2022, kết quả cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 6 – năm 2023, … trên Website của Trung tâm, đài truyền thanh nội bộ, fanpage, hội nghị tổng kết công tác CCHC.
         2. Thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền. Thực hiện ban hành văn bản chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc; tổ chức các lớp học tập, tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, viên chức, người lao động; treo băng rôn; niêm yết trên bảng thông báo tại đơn vị, truyền thanh nội bộ; … Đối với người bệnh, người nhà người bệnh, người dân thực hiện tuyên truyền trên đài truyền thanh nội bộ của đơn vị, trên đài truyền thanh thị xã, tổ các buổi truyền thông lưu động, tuyên truyền cổ động trên các trục
đường chính của thị xã; tổ chức tuyên truyền trong các cuộc sinh hoạt hội đồng người bệnh; niêm yết trên các bảng thông báo ở các khoa, phòng, khu vực chờ khám bệnh, … Tham gia các hội thi tuyên truyền về dân số, về bảo vệ trẻ em, người cao tuổi, ..
          Đơn vị đã ứng dụng mô hình, sáng kiến “Khảo sát sự hài lòng người bệnh bằng quét mã QR code trên ứng dụng Zalo” trong việc khảo sát sự hài lòng của người bệnh khi đến khám và điều trị tại trang cá độ bóng đá ; thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng quét mã QR code. Đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo để toàn thể cán bộ viên, chức, người lao động biết về kết quả cuộc thi và tham gia tuyên truyền để người bệnh, người nhà người bệnh biết phối hợp trong công tác khảo sát hài lòng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

          Trung tâm cũng đã phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa viết bài tuyên truyền mô hình, sáng kiến CCHC của công chức viên chức trẻ” lần thứ 6-năm 2023 của đơn vị trên cổng thông tin của Sở Nội vụ.
         3. Đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền như đã tuyên truyền trên Website, trên fanpage, hệ thống tin nhắn, … về các dịch vụ khám chữa bệnh mới của đơn vị, quy trình khám chữa bệnh, triển khai thực hiện tuyên truyền hoạt động tư vấn, khám, chữa bệnh trực tuyến Vtelehealth, … Tham gia các cuộc thi trực tuyến do cấp trên phát động; Triển khai áp dụng tất cả các phần mềm mà Sở Y tế yêu cầu triển khai thực hiện nhờ đó mà hiệu quả công việc được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu của người bệnh và người nhà người bệnh.
         4. Thực hiện tuyên truyền cho người bệnh, người nhà người bệnh về các quy định, nội quy tại đơn vị như: quy trình khám tại khoa Khám bệnh; quy trình chăm sóc người bệnh, Quy trình cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Giấy ra viện, Giấy chứng sinh; Quy trình cấp Giấy chứng nhận thương tích; Quy trình cấp Giấy chứng tử, Quy trình tư vấn trực tuyến cho bệnh nhân trên phần mềm VTELEHEALTH tại trang cá độ bóng đá , Quy trình liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT tại trang cá độ bóng đá , …

         Thực hiện các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề với người dân như: tuyền truyền về phòng chống bệnh không lây nhiễm, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, …

          Thực hiện treo băng rôn, tuyên truyền trực quan với khẩu hiệu “Sự hài lòng của Nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước” chạy chữ trên bảng LED, … Hằng ngày tại Khoa Khám bệnh cơ sở 1, cơ sở 2 đều có đoàn viên thanh niên hỗ trợ người bệnh và gia đình người bệnh về khám chữa bệnh, tuyên truyền các dịch vụ mới triển khai thực hiện tại đơn vị, thực hiện thanh toán bằng hình thức quét mã QR code, …
         5. Đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị trực thuộc về chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Khánh Hòa, của thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 1382/KH-YTNH; tuyên truyền trong cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2023.
         6. Tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện trong Nhân dân; triển khai các giải pháp để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tổ công tác xã hội đã thường xuyên tuyên truyền để người bệnh, gia đình người bệnh biết về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo xã hội tự nguyện; vào ngày 01/7/2023, đơn vị đã thực hiện truyền thông chính sách, pháp luật BHYT và Kỉ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, …
         7. Truyền thông xây dựng Chính quyền điện tử, dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; lợi ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến: đơn vị tuyên truyền triển khai đến cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người dân về việc đơn vị đã triển khai thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD, thực hiện tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến Vtelehealth; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; thực hiện cài đặt định danh mức độ 2 để thực hiện được các thủ tục hành chính; địa chỉ của Trung tâm hành chính công tỉnh Khánh Hòa; các thủ tục hành chính đã thực hiện mức độ 2, 3, 4 tại Trung tâm hành chính công; … các nội dung này được Trung tâm tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên đài truyền thanh nội bộ, trên Website, trên fanpage, …

Trên đây là kết quả triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính  năm 2023 của trang cá độ bóng đá . Trân trọng/.

Giám Đốc đã ký

Chia sẻ: Email this to someone